Henryk Kaydan 12: Nowe plansze

Poniżej trzy nowe plansze narysowane do komiksu Henryk Kaydan 12. Strony narysowałem po prawie miesięcznej przerwie. Od czasu do czasu, bez względu na okoliczności, warto zrobić sobie odskocznię.

Plansze powstały na papierze 250g formatu A3. Narzędzia to ołówek, tusz, korektor.